Výhry ve Sportce

V úlohách kombinatoriky se často řeší příklady s tahem čísel sportky. Tahá se 6 čísel ze 49 s tím, že nezáleží na pořadí vytažených číslic. V klasické hře se vyskytuje ještě dodatkové číslo, s kterým kombinatorické úlohy většinou nepočítají.

Kombinace

Počet všech možností tahů jsou kombinace šesté třídy ze 49 prvků, tj. K(k, n) = K(6, 49).

Pokračovat ve čtení „Výhry ve Sportce“