Matematika 2. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Odvárko Oldřich, Řepová Jana, Skříček Ladislav: Matematika 2. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Předmluva
 2. Lineární funkce. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 3. Kvadratická funkce. Kvadratické rovnice a nerovnice
 4. Lineární funkce. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Obsah

 1. Předmluva
 2. Lineární funkce. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
  • Pojem funkce
  • Kartézská soustava souřadnic a graf funkce
  • Konstantní a lineární funkce
  • Lineární rovnice o jedné neznámé
  • Řešení lineárních rovnic o jedné neznámé
  • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • Slovní úlohy
  • Lineární nerovnice o jedné neznámé
  • Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
  • Soustavy nerovnic o jedné neznámé
  • Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
  • Množiny kořenů soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
  • Slovní úlohy
  • Soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých
 3. Kvadratická funkce. Kvadratické rovnice a nerovnice
  • Kvadratická funkce
  • Graf kvadratické funkce
  • Kvadratické rovnice
  • Vzorec pro kořeny kvadratické rovnice
  • Řešení dalších kvadratických rovnic
  • Slovní úlohy
  • Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
  • Kvadratické nerovnice
 4. Lineární funkce. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
  • Odmocniny
  • Mocniny s racionálními mocniteli
  • Počítání s odmocninami a s mocninami s racionálním mocnitelem
  • Výsledky cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.