Matematika 4. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Petránek Oldřich, Calda Emil, Hebák Petr: Matematika 4. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Předmluva
 2. Komplexní čísla
 3. Kombinatorika
 4. Základy počtu pravděpodobnosti
 5. Základy popisné statistiky
 6. Výsledky cvičení

Obsah

 1. Předmluva
 2. Komplexní čísla
  • Zavedení komplexních čísel
  • Součet komplexních čísel
  • Součin komplexních čísel
  • Komplexně stružená čísla. Absolutní hodnota komplexního čísla
  • Podíl komplexních čísel
  • Goniometrický tvar komplexního čísla
  • Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru
  • Moivreova věta
  • Řešení kvadratických rovnic s reálnými koeficienty v množině C
  • Binomická rovnice
 3. Kombinatorika
  • Kombinatorické pravidlo součinu
  • Variace
  • Permutace
  • Variace s opakováním
  • Kombinace
  • Vlastnosti kombinačních čísel
  • Binomická věta
 4. Základy počtu pravděpodobnosti
  • Náhodné pokusy
  • Náhodné jevy a vztahy mezi nimi
  • Pravděpodobnost náhodného jevu
  • Podmíněná pravděpodobnost a pravděpodobnost průniku
  • Pravděpodobnost sjednocení jevů
  • Nezávislé pokusy
 5. Základy popisné statistiky
  • Statistika
  • Statistická jednotka, statistický soubor a statistické znaky
  • Rozdělení četností jednoho kvantitativního statistického znaku
  • Statistické charakteristiky
  • Charakteristiky polohy
  • Charakteristiky variability
 6. Výsledky cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.