Matematika pro gymnázia: diferenciální a integrální počet

Toto je učebnice matematiky pro gymnázia. Učebnici mám zakoupenu a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury. Literaturu lze použít i pro výuku matematické analýzy na většině nematematických VŠ.

Hrubý Dag, Kubát Josef: Matematika pro gymnázia: diferenciální a integrální počet

 1. Elementární funkce
 2. Spojitost funkce
 3. Limita funkce
 4. Derivace funkce
 5. Primitivní funkce
 6. Určitý integrál
 7. Historické poznámky
 8. Výsledky
 9. Rejstřík

Obsah

 1. Elementární funkce
  1. Základní vlastnosti funkcí
  2. Přehled elementárních funkcí
 2. Spojitost funkce
  1. Okolí bodu
  2. Spojitost funkce v bodě
  3. Spojitost funkce v intervalu
 3. Limita funkce
  1. Limita funkce v bodě
  2. Limita funkce v nevlastním bodě
  3. Užití limity funkce
 4. Derivace funkce
  1. Derivace funkce v bodě
  2. Derivace elementárních funkcí
  3. Průběh funkce
  4. Užití diferenciálního počtu
 5. Primitivní funkce
  1. Pojem primitivní funkce
  2. Základní vzorce pro primitivní funkce
  3. Integrační metody
 6. Určitý integrál
  1. Pojem určitý integrál
  2. Výpočet určitých integrálů
  3. Užití integrálního počtu
 7. Historické poznámky
 8. Výsledky
 9. Rejstřík

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.