Matematika pro nižší gymnázia – kvarta

Pro výuku matematiky na osmiletém gymnáziu se používá tato literatura. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury. Jde o nejlepší učebnice pro základní školu, které znám.

Matematika – Rovnice a jejich soustavy

 1. Rovnice a jejich úpravy
 2. Rovnice s neznámou ve jmenovateli
 3. Kvadratické rovnice
 4. Slovní úlohy 1
 5. Úlohy o společné práci
 6. Úlohy o směsích
 7. Rovnice s více neznámými
 8. Slovní úlohy 2
 9. Úlohy z matematické olympiády
 10. Souhrnná cvičení

Matematika – Funkce

 1. Funkce jako matematický pojem
 2. Přímá úměrnost
 3. Lineární funkce
 4. Absolutní hodnota
 5. Kvadratická funkce
 6. Nepřímá úměrnost
 7. Grafické řešení rovnic
 8. Slovní úlohy
 9. Diagramy
 10. Základy statistiky
 11. Souhrnná cvičení

Matematika – Podobnost a funkce úhlu

 1. Podobnost útvarů
 2. Podobné trojúhelníky
 3. Užití podobnosti
 4. Sinus ostrého úhlu
 5. Kosinus ostrého úhlu
 6. Tangens a kotangens ostrého úhlu
 7. Vztahy mezi funkcemi úhlů
 8. Řešení úloh o trojúhelníku
 9. Souhrnná cvičení

Matematika – Jehlany a kužely

 1. Přímky a roviny v prostoru
 2. Kolmost přímek a rovin
 3. Vzdálenosti a odchylky
 4. Jehlany
 5. Kužely
 6. Komolé kužely a jehlany
 7. Koule
 8. Úlohy z matematické olympiády
 9. Souhrnná cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.