Matematika pro nižší gymnázia – tercie

Pro výuku matematiky na osmiletém gymnáziu se používá tato literatura. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury. Jde o nejlepší učebnice pro základní školu, které znám.

Matematika – Rovnice a nerovnice

 1. Rovnost a rovnice
 2. Ekvivalentní úpravy rovnic
 3. Slovní úlohy řešené rovnicemi
 4. Výpočet neznámé ze vzorce
 5. Úlohy o pohybu
 6. Nerovnosti
 7. Intervaly
 8. Nerovnice a jejich řešení
 9. Úlohy z matematické olympiády
 10. Souhrnná cvičení

Matematika – Kruhy a válce

 1. Kružnice, kruh
 2. Kružnice a přímka
 3. Dvě kružnice
 4. Části kružnice a kruhu
 5. Thaletova kružnice
 6. Délka kružnice
 7. Obsah kruhu
 8. Válec
 9. Povrch válce
 10. Objem válce
 11. Úlohy z matematické olympiády
 12. Souhrnná cvičení

Matematika – Úměrnosti

 1. Poměr
 2. Úměra
 3. Postupný poměr
 4. Závislost veličin
 5. Přímá úměrnost
 6. Nepřímá úměrnost
 7. Trojčlenka
 8. Měřítko
 9. Diagramy
 10. Úlohy z matematické olympiády
 11. Souhrnná cvičení

Matematika – Geometrické konstrukce

 1. Základní konstrukce
 2. Množiny bodů daných vlastností
 3. Konstrukční úlohy
 4. Konstrukce trojúhelníku
 5. Konstrukce čtyřúhelníku
 6. Posunutí
 7. Úlohy z matematické olympiády
 8. Souhrnná cvičení

Matematika – Výrazy [2]

 1. Úvod
 2. Mnohočleny
 3. Dělení mnohočlenů
 4. Umocňování mnohočlenů
 5. Rozklad na součin
 6. Lomené výrazy
 7. Sčítání a odčítání lomených výrazů
 8. Násobení a dělení lomených výrazů
 9. Úlohy z matematické olympiády
 10. Souhrnná cvičení

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.