Písemné odečítání

Připravila jsem písemné odečítání. K dispozici je barevná i černobílá varianta pro vytištění na A4 v pdf.

Písemné odečítání – barevně

Písemné odečítání – barevně
Písemné odečítání – barevně

Písemné odečítání – černobíle

Písemné odečítání – černobíle
Písemné odečítání – černobíle

Další informace

Metodické postupy, jak pracovat s jedničkou, kterou si „půjčíme“, se mnohdy liší. Lze ji přičíst ke spodnímu číslu, nebo ji lze odečíst od horního čísla, případně lze jedničku odečíst na závěr apod. Všechny postupy jsou správné. Proto dávejte ve škole pozor, ať víte, jak to přesně učitel po Vás chce. Bohužel v učebnicích pro ZŠ chybí přesně popsané metodické postupy.

Literatura

BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol: První díl. Vyd. 2. Všeň: Alter, 1998, s. 42. ISBN 80-857-7597-2.

BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol: Druhý díl. Vyd. 2. Všeň: Alter, 2000, s. 16. ISBN 80-85775-96-4.

ODVÁRKO, Oldřich a Jiří KADLEČEK. Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004, s. 20. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-276-7.

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.