Písemné sčítání

Připravila jsem písemné sčítání. K dispozici je barevná i černobílá varianta pro vytištění na A4 v pdf.

Písemné sčítání – barevně

Písemné sčítání – barevně
Písemné sčítání – barevně

Písemné sčítání – černobíle

Písemné sčítání – černobíle
Písemné sčítání – černobíle

Další informace

Metodické postupy, jak pracovat s jedničkou, která nám „přeteče“, se mnohdy liší. Lze ji přičíst ke spodnímu číslu, nebo k hornímu číslu, nebo ji přičíst na závěr apod. Všechny postupy jsou správné. Někdo sčítá čísla od horního čísla ke spodnímu, někdo od spodního čísla k hornímu. Proto dávejte ve škole pozor, ať víte, jak to přesně učitel po Vás chce. Bohužel v učebnicích pro ZŠ chybí přesně popsané metodické postupy.

Literatura

BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol: První díl. Vyd. 2. Všeň: Alter, 1998, s. 41. ISBN 80-857-7597-2.

BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol: Druhý díl. Vyd. 2. Všeň: Alter, 2000, s. 15. ISBN 80-85775-96-4.

ODVÁRKO, Oldřich a Jiří KADLEČEK. Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004, s. 19. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-276-7.

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.