Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy

Na středních školách se používájí např. tyto tabulky Přikládám odkaz na knihkupectví a stručný obsah knížky. Tuto literaturu mám zakoupenu a může podle ní také probíhat výuka matematiky.

Mikulčák Jiří, Klimeš Bohdan, Široký Jaromír a kolektiv: Matematické tabulky

 1. Matematické značky
 2. Přehled nejdůležitějších vzorců a vztahů školské matematiky
 3. O tabulkách funkcí
 4. Různá čísla
 5. Funkce x2, x3
 6. Převody jednotek velikostí úhlů
 7. Goniometrické funkce
 8. Funkce ex, e-x
 9. Logaritmy
 10. Fyzikální a chemické tabulky

Zde je podrobný obsah:

 1. Matematické značky
  • Užití typů latinské abecedy
  • Řecká abeceda
  • Logika, množiny
  • Aritmetika a algebra
  • Geometrie
 2. Přehled nejdůležitějších vzorců a vztahů školské matematiky
  • Úvod do matematické logiky a teorie množin
  • Aritmetika a algebra
   • Vlastnosti rovnosti čísel
   • Vlastnosti operací sčítání a násobení
   • Komplexní čísla
   • Reálná čísla
   • Mocniny a rozklad mnohočlenů
   • Rovnice s jednou neznámou
   • Posloupnosti
   • Kombinatorika
   • Statistika a pravděpodobnost
   • Goniometrické funkce
  • Planimetrie a trigonometrie
  • Stereometrie
  • Vektorová algebra
  • Analytická geometrie
   • Lineární útvary v rovině a v prostoru
   • Kvadratické útvary v rovině a v prostoru
  • Diferenciální a integrální počet
   • Derivace funkce
   • Primitivní funkce
   • Určitý integrál
 3. O tabulkách funkcí
  • Tabelování hodnot funkce
  • Lineární interpolace funkcí
  • Vyhledání hodnoty proměnné
  • Aproximace čísel a výpočty s nimi
  • Grafy funkcí a jejich užití
  • Úprava tabulek
 4. Různá čísla
  • Rozklad čísel v součin prvočísel
  • Hodnoty a logaritmy hodnot některých konstant
  • Faktoriály
  • Binomičtí součinitelé
  • Mocniny čísla 2
  • Pravidelné mnohoúhelníky
  • Formáty papíru
 5. Funkce x2, x3
  • Druhá mocnina a odmocnina
  • Třetí mocnina a odmocnina
 6. Převody jednotek velikostí úhlů
  • Převod stupňů na radiány
  • Převod stupňů na grady
  • Převod stupňů na dílce
  • Převod minut a vteřin na desetinné zlomky stupně
 7. Goniometrické funkce
  • sin x, cos x
  • tg x, cotg x
  • sin x (x v radiánech)
  • cos x (x v radiánech)
  • tg x (x v radiánech)
  • cotg x (x v radiánech)
 8. Funkce ex, e-x
 9. Logaritmy
  • Přirozené logaritmy čísel
  • Logaritmy dekadické
 10. Fyzikální a chemické tabulky

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.