Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní obory SOU

Na středních školách se používá např. tato literatura. Přikládám odkaz na knihkupectví a stručný obsah knížky. Tuto literaturu mám zakoupenu a může podle ní probíhat výuka matematiky.

Odvárko Oldřich: Posloupnosti a finanční matematika

 1. Posloupnosti a jejich vlastnosti
 2. Aritmetické a geometrické posloupnosti
 3. Posloupnosti a finanční matematika
 4. Limity posloupností a nekonečné řady
 5. Výsledky úloh
 6. Rejstřík

Pokračovat ve čtení „Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní obory SOU“

Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy

Na středních školách se používájí např. tyto tabulky Přikládám odkaz na knihkupectví a stručný obsah knížky. Tuto literaturu mám zakoupenu a může podle ní také probíhat výuka matematiky.

Mikulčák Jiří, Klimeš Bohdan, Široký Jaromír a kolektiv: Matematické tabulky

 1. Matematické značky
 2. Přehled nejdůležitějších vzorců a vztahů školské matematiky
 3. O tabulkách funkcí
 4. Různá čísla
 5. Funkce x2, x3
 6. Převody jednotek velikostí úhlů
 7. Goniometrické funkce
 8. Funkce ex, e-x
 9. Logaritmy
 10. Fyzikální a chemické tabulky

Pokračovat ve čtení „Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy“

Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Kolouchová Jana, Řepová Jana, Šobr Václav: Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Vektorová algebra a analytická geometrie
 2. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
 3. Výsledky cvičení

Pokračovat ve čtení „Matematika 5. část pro SOŠ a studijní obory SOU“

Matematika 3. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Odvárko Oldřich, Řepová Jana: Matematika 3. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Funkce
 2. Goniometrie a trigonometrie
 3. Stereometrie
 4. Výsledky cvičení

Pokračovat ve čtení „Matematika 3. část pro SOŠ a studijní obory SOU“

Matematika 2. část pro SOŠ a studijní obory SOU

Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Odvárko Oldřich, Řepová Jana, Skříček Ladislav: Matematika 2. část pro SOŠ a studijní obory SOU

 1. Předmluva
 2. Lineární funkce. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 3. Kvadratická funkce. Kvadratické rovnice a nerovnice
 4. Lineární funkce. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Pokračovat ve čtení „Matematika 2. část pro SOŠ a studijní obory SOU“

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Toto je sbírka příkladů z matematiky pro SOŠ. Tuto sbírku úloh mám zakoupenu a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury.

Hudcová Milada, Kubičíková Libuše: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

 1. Předmluva
 2. Číselné obory, absolutní hodnota reálného čísla
 3. Mocniny a odmocniny
 4. Výrazy
 5. Rovnice a nerovnice a jejich soustavy
 6. Funkce a jejich vlastnosti
 7. Exponenciální funkce
 8. Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmické rovnice
 9. Goniometrické funkce obecného úhlu a jejich užití. Doplněk planimetrie
 10. Komplexní čísla
 11. Kombinatorika, pravděpodobnost
 12. Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině
 13. Posloupnosti a řady
 14. Kontrolní práce
 15. Seznam některých použitých matematických symbolů a značek
 16. Výsledky